iOS 14.5 | אפל מתקנת באג של בריאות הסוללה באייפון (וידאו)

iOS 14.5, שיגיע אוטוטו, מכיל עדכון שבמסגרתו המערכת לדיווח על בריאות הסוללה תכייל מחדש את קיבולת הסוללה המרבית ואת יכולת ביצועי השיא ב-iPhone 11, ב-iPhone 11 Pro וב-iPhone 11 Pro Max כמענה לאי דיוקים בהערכות של דיווחים על בריאות הסוללה אצל משתמשים מסוימים.

תסמינים של באג זה כוללים התנהגות בלתי צפויה של התרוקנות סוללה או במספר קטן של מקרים, יכולת מופחתת של ביצועי שיא. הדיווח הלא מדויק על בריאות הסוללה אינו משקף בעיה בבריאות הסוללה בפועל.

בזמן הכיול מחדש של המערכת לדיווח על בריאות הסוללה, תראו הודעה ב’הגדרות’ – ‘סוללה’ – ‘בריאות הסוללה’. כיול מחדש של קיבולת מרבית ויכולת ביצועי שיא מתרחש במהלך מחזורי טעינה סדירים ותהליך זה עשוי להימשך מספר שבועות.

אחוז הקיבולת המרבית שמוצג לא ישתנה במהלך הכיול מחדש. יכולת ביצועי השיא עשויה להתעדכן, אך ייתכן שרוב המשתמשים לא יבחינו בשינוי זה.

עוד חדשות מעניינות