כיצד להשתמש ב – Continuity במכשיר ה iOS שלכם

השימוש ב-Handoff עם ה-iPhone

המשך/י לעבוד במכשיר אחד מהנקודה שבה הפסקת את העבודה במכשיר אחר. ניתן להשתמש ב‑Handoff עם ״דואר״, Safari‏, Pages‏, Numbers‏, Keynote, ״מפות״, ״הודעות״, ״משימות״, ״לוח שנה״ ו״אנשי קשר״, ואפילו עם כמה יישומים של חברות צד שלישי. כדי להשתמש ב‑Handoff, עליך להיות מחובר/ת ל‑iCloud עם אותו Apple ID בכל המכשירים. יש לוודא שה‑Bluetooth פועל במכשירים ושהם נמצאים בטווח קליטת Bluetooth זה מזה (מרחק של כ‑33 רגל או 10 מטרים).


החלפה בין מכשירים

 • מ‑Mac ל‑iPhone: פתח/י את בורר היישומים ב‑iPhone. צלמית היישום שהינך משתמש/ת בו מופיעה בתחתית המסך. הקש/י על הצלמית כדי להמשיך לעבוד ביישום.
 • מ‑iPhone ל‑Mac: צלמית היישום שהינך משתמש/ת בו מופיעה ב‑Mac בקצה השמאלי של ה‑Dock (או בחלק העליון, בהתאם למיקום ה‑Dock). לחץ/י על הצלמית כדי להמשיך לעבוד ביישום.

השבתת Handoff במכשירים שלך

 • מכשירי iOS: עבור/י אל ״הגדרות״  והקש/י על ״כללי״ > Handoff.
 • Mac: בחר/י ״תפריט Apple״ > ״העדפות המערכת״ > ״כללי״ ובטל/י את האפשרות ״אפשר הפעלה של Handoff בין Mac זה ומכשירי iCloud״.

השימוש ב״לוח אוניברסלי״ ב-iPhone

גזור/י או העתק/י תוכן מה‑iPhone (למשל, קטע מלל או תמונה) והדבק/י אותו במכשיר iOS או מחשב Mac אחר, ולהיפך.

כדי ש״לוח אוניברסלי״ יפעל, עליך להיות מחובר/ת ל‑iCloud עם אותו Apple ID בכל המכשירים. על המכשירים שלך להיות מחוברים לרשת אלחוטית, להימצא בטווח קליטת Bluetooth (כ‑10 מטרים) זה מזה ולהיות עם Bluetooth ו‑Handoff מופעלים. לצורך שימוש ב״לוח אוניברסלי״, נדרשים iOS 10 ומעלה ו‑macOS Sierra ומעלה.

יש לגזור, להעתיק ולהדביק את התוכן תוך זמן קצר.


העתקה, גזירה או הדבקה

 1. כדי לגזור או להעתיק מלל, גע/י והחזק/י מילה או תמונה על-מנת להציג את אפשרויות הבחירה ואז בחר/י ״העתק״ או ״גזור״.
 2. כדי להדביק את המלל, הקש/י פעמיים כדי להציב את נקודת הכניסה ולהציג את אפשרויות הבחירה ואז בחר/י ״הדבק״.

ביצוע וקבלה של שיחות דרך הרשת האלחוטית ב-iPhone ובמכשירים אחרים

כשעוצמת האות הסלולרי ב-iPhone חלשה, השתמש/י במאפיין ״שיחות דרך רשת אלחוטית״ כדי לבצע ולקבל שיחות בחיבור אלחוטי. המאפיין ״המשכיות״ מאפשר לך לבצע ולקבל שיחות ב‑iPad, ‏ב‑iPod touch או ב‑Mac על‑ידי העברת השיחות דרך ה‑iPhone.

כדי להתקשר באופן זה, נדרש iOS 9 ומעלה ו‑OS X 10.10 ומעלה. עליך להיות מחובר/ת ל‑iCloud ול‑FaceTime בכל המכשירים שלך עם אותו Apple ID המשמש אותך ב‑iPhone.

הערה: המאפיין ״שיחות דרך רשת אלחוטית״ במכשירים אחרים זמין אצל ספקים מסוימים, ויתכן שיחולו חיובים בגין שימוש ברשת סלולרית.

יש להגדיר תחילה את ה‑iPhone, ולאחר מכן את המכשירים האחרים שלך. אם תתנתק/י מ‑iCloud או מ‑FaceTime ב‑iPhone, המאפיין ״שיחות דרך רשת אלחוטית״ יושבת.


הגדרת שיחות דרך רשת אלחוטית ב‑iPhone

 1. ב‑iPhone, עבור/י אל ״הגדרות״  > ״סלולרי״.
 2. אם ל-iPhone שלך יש SIM כפול, בחר/י קו (מתחת ל״תכניות סלולריות״).
 3. הקש/י על ״שיחות דרך רשת אלחוטית״ והפעל/י את ״שיחות דרך רשת אלחוטית ב‑iPhone זה״.
 4. הזן/י או אשר/י את כתובתך עבור שירותי חירום.הערה: שיחות חירום ב‑iPhone מנותבות דרך שירות סלולרי, כשהוא זמין. במקרה ששירות הרשת הסלולרית אינו זמין, והפעלת ״שיחות ברשת האלחוטית״, יתכן ששיחות חירום יתקבלו דרך הרשת האלחוטית, ויתכן שפרטי המיקום של המכשיר שלך ישמשו עבור שיחות חירום כדי לסייע במאמצים להעניק סיוע, ללא קשר לשאלה אם הפעלת ״שירותי מיקום״ או לא. ספקים מסוימים עשויים להשתמש בכתובת שסיפקת להם בעת הרישום כמיקום שלך עבור ״שיחות ברשת האלחוטית״. בעת חיבור ל״שיחות דרך רשת אלחוטית״, ייתכן שה-iPhone לא יקבל התראות חירום.

כאשר המאפיין ״שיחות דרך רשת אלחוטית״ זמין, הכיתוב ״רשת אלחוטית״ מוצג לאחר שמו של המפעיל בשורת המצב, וכל השיחות שלך עוברות ברשת האלחוטית.

אם תתנתק/י מ‑iCloud או מ‑FaceTime ב‑iPhone, המאפיין ״שיחות ברשת האלחוטית״ יושבת.

הערה: בעת ביצוע שיחות מ‑iPhone SE, ‏iPhone 6‏, iPhone 6 Plus ומעלה, אם החיבור האלחוטי מתנתק, השיחות מועברות אוטומטית לרשת הסלולרית של המפעיל שלך באמצעות VoLTE (‏Voice over LTE), אם שירות זה זמין ומופעל. (שיחות VoLTE עוברות לחיבור האלחוטי כשהוא זמין שוב.) בדגמים קודמים של iPhone וב‑iPad‏, iPod touch או Mac, שיחה מתנתקת אם החיבור האלחוטי מתנתק. צור/י קשר עם המפעיל לקבלת מידע על זמינות של תכונות.


הפעלת שיחות דרך רשת אלחוטית במכשירים האחרים שלך

 1. ב‑iPhone, עבור/י אל ״הגדרות״  > ״סלולרי״.
 2. אם ל-iPhone שלך יש SIM כפול, בחר/י קו (מתחת ל״תכניות סלולריות״).
 3. בצע/י פעולה כלשהי מבין הפעולות הבאות:
  • הקש/י על ״שיחות במכשירים אחרים״, הפעל/י את ״אפשר שיחות במכשירים אחרים״ ובחר/י במכשירים שבהם תרצה/י לבצע ולקבל שיחות.מאפיין זה מאפשר למכשירים אחרים המחוברים לחשבון iCloud שלך לבצע ולקבל שיחות כשהם נמצאים בקרבת ה-iPhone ומחוברים לרשת אלחוטית.
  • הקש/י על ״שיחות דרך רשת אלחוטית״ והפעל/י את ״׳שיחות רשת אלחוטית׳ בעוד מכשירים״.מאפיין זה מאפשר למכשירים אחרים המחוברים לחשבון iCloud שלך לבצע ולקבל שיחות גם כשה-iPhone אינו נמצא בקרבת מקום.

הפעלת ״שיחות דרך רשת אלחוטית״ ב‑iPad, ב-iPod touch או ב-Mac

 1. במכשירים האחרים, התחבר/י ל-iCloud ול-FaceTime עם אותו Apple ID המשמש אותך ב-iPhone.
 2. הפעלת ״שיחות דרך רשת אלחוטית״:
  • ב‑iPad או ב‑iPod touch: עבור/י אל ״הגדרות״  > FaceTime והפעל/י את FaceTime ואת ״שיחות מה-iPhone״. אם תתבקש/י לעשות זאת, הפעל/י את האפשרות ״שיחות ברשת האלחוטית״.
  • ב-Mac: פתח/י את FaceTime ובחר/י FaceTime > ״העדפות״ > ״הגדרות״. בחר/י ״שיחות מה‑iPhone״. אם יוצג כפתור ״שדרג לשיחות ברשת האלחוטית״, לחץ/י עליו ופעל/י לפי ההוראות.

הערה: אם תפעיל/י את ״שיחות דרך רשת אלחוטית״, ייתכן ששיחות חירום יתקבלו דרך הרשת האלחוטית, וייתכן שפרטי המיקום של המכשיר שלך ישמשו עבור שיחות חירום כדי לסייע במאמצים להעניק סיוע, ללא קשר לשאלה אם הפעלת ״שירותי מיקום״ או לא. ספקים מסוימים עשויים להשתמש בכתובת שסיפקת להם בעת הרישום כמיקום שלך עבור ״שיחות ברשת האלחוטית״.


ביצוע או קבלה של שיחה ברשת אלחוטית ב‑iPad‏, iPod touch או Mac

 • ביצוע שיחה: הקש/י או הקלד/י מספר טלפון ביישום ״אנשי קשר״, ״לוח שנה״, FaceTime, ״הודעות״, Spotlight או Safari. או, פתח/י את FaceTime, הקלד/י איש קשר או מספר טלפון והקש/י על .הערה: אם תבצע/י שיחת טלפון ממכשיר אחר על-ידי העברתה ל-iPhone שיש בו SIM כפול, השיחה תתבצע דרך הקו הקולי המוגדר כברירת-המחדל.
 • קבלת שיחה: החלק/י או לחץ/י על העדכון כדי לענות לשיחה, להתעלם ממנה, או להגיב בהודעה מהירה.

שימוש ב-iPhone כנקודת גישה לאינטרנט אלחוטי

שימוש ב-Instant Hotspot

ניתן להשתמש ב‑Instant Hotspot כדי לספק גישה לאינטרנט למכשירי ה‑iOS האחרים שלך (iOS 8 ומעלה) ולמחשבי ה‑Mac שלך (OS X 10.10 ומעלה) שבהם הינך מחובר/ת ל‑iCloud עם אותו Apple ID. Instant Hotspot משתמש בנקודה החמה האישית שלך ב‑iPhone, מבלי שתידרש/י להקיש סיסמה או אפילו להפעיל את ״נקודה חמה אישית״.

 1. עבור/י אל ״הגדרות״  ולאחר מכן הקש/י על ״אינטרנט אלחוטי״ במכשיר ה-iOS השני.
 2. תחת ״נקודות גישה אישיות״, בחר/י את הרשת של ה-iPhone.

ב-Mac, עבור/י אל ״העדפות המערכת״ > ״רשת״ ובחר/י את הרשת של ה-iPhone בהגדרות של הרשת האלחוטית.

כשאינך משתמש/ת בנקודת הגישה, המכשירים שלך יתנתקו מהאינטרנט כדי לחסוך בסוללה.

הערה: יתכן כי מאפיין זה לא יהיה זמין אצל כל המפעילים. יתכן שיחולו עלויות נוספות. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

בדגמים עם SIM כפול, Instant Hotspot משתמש בקו שנבחר עבור נתונים סלולריים.

מקור:apple.com

כתיבת תגובה