גיבוי האייפון שלכם

גיבוי ה‑iPhone באמצעות iCloud

 1. עבור/י אל ״הגדרות״  > [השם שלך] > iCloud > ״גיבוי iCloud״.

 2. הפעל/י את ״גיבוי iCloud״.

 3. כדי לבצע גיבוי ידני, הקש/י על ״גבה כעת״.

להצגת גיבויי iCloud שלך, עבור/י אל ״הגדרות״ > [השם שלך] > iCloud > ״נהל/י שטח אחסון״ > ״גיבויים״. למחיקת גיבוי, בחר/י אותו ברשימה והקש/י על ״מחק את הגיבוי״.

גיבוי ה‑iPhone באמצעות iTunes

 1. ​חבר/י את ה‑iPhone למחשב באמצעות USB​

 2. במחשב, פתח/י את iTunes.

 3. לחץ/י על הכפתור של iPhone ולאחר מכן לחץ/י על ״סיכום״ בסרגל הצד.

 4. בחלונית ״סיכום״, בחר/י באפשרות ״הצפן את גיבוי ה‑iPhone״ אם ברצונך להצפין את הגיבוי המאוחסן במחשב.

  גיבויים מוצפנים מסומנים בצלמית המנעול ונדרשת סיסמה על‑מנת לשחזר אותם.

 5. לחץ/י על אחת מהאפשרויות הבאות:

  • גבה כעת: הפעלת גיבוי ידני.

  • מחשב זה: הפעלת גיבויים אוטומטיים שמתחילים לפעול בכל פעם שהינך מחבר/ת את ה-iPhone למחשב.

להצגה או מחיקה של גיבויי iTunes, בחר/י iTunes > ״העדפות״ ולאחר מכן לחץ/י על ״מכשירים״.

במידה ואתם מגדירים טלפון חדש, ניתן להעביר מידע ישירות מהטלפון הישן:

כתיבת תגובה