AirTag | הגדרה ושימוש (וידאו)

אייר טאג הוא מכשיר קטן שיעזור לכם לאתר חפצים בקלות ובמהירות בעזרת אפליקציית ״מצא את״ בוידאו הזה נסבר כיצד ניתן להגדיר אותו ולחפש פריט שאבד לכם בנוסף, נדגים כיצד ניתן להגדיר מצב אובדן במידה ואבד לכם פריט.

עוד חדשות מעניינות