גישה מודרכת, הפיצ׳ר שכל משתמש אייפון חייב להכיר!

גישה מודרכת

רוצים להביא את הטלפון למישהו לשחק משחק אבל לא רוצים שהוא ייצא מהמשחק ויכנס לתמונות שלכם, יוריד אפליקציות וכו׳?

השתמשו בגישה מודרכת! ניתן ״לנעול״ את הטלפון רק למסך ספציפי עם אפשרויות לסמן גם איזה איזורים מהמסך תרצו לנטרל.

המאפיין ״גישה מודרכת״ מאפשר לך להתמקד במשימה אחת על‑ידי הגבלה זמנית של השימוש ב‑iPhone ליישום אחד בלבד, ועל‑ידי בחירה אילו מאפיינים ביישום יהיו זמינים לשימוש. ניתן:

לבטל אזורים במסך שאינם רלוונטיים למשימה או אזורים שמחווה מקרית בתחומם עלולה להסיח את הדעת

לנטרל את כפתורי החומרה של ה‑iPhone

להגביל את משך הזמן שבו ניתן להשתמש ביישום

הגדרת ״גישה מודרכת״: עבור/י אל ״הגדרות״ –  ״כללי״ – ״נגישות״ – ״גישה מודרכת״ והפעל/י את ״גישה מודרכת״. ניתן:

להקיש על ״הגדרות קוד גישה״ כדי להגדיר קוד גישה השולט ב״גישה מודרכת״ ומונע ממשתמשים לעזוב הפעלה; או להפעיל את Face ID (ב‑iPhone X) או את Touch ID (בדגמים אחרים) כדרך לסיים את ״גישה מודרכת״

להקיש על ״מגבלות זמן״ כדי להגדיר צליל או להקריא את הזמן שנותר עבור ״גישה מודרכת״ לפני תום הזמן

לקבוע אם קיצורי דרך אחרים למאפייני נגישות יהיו זמינים במהלך הפעלה

פתיחת הפעלה של ״גישה מודרכת״: פתח/י את היישום שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן אמור/י ל‑Siri ״הפעל את ׳גישה מודרכת׳״ או השתמש/י בקיצורי דרך למאפייני נגישות. התאם/י את ההגדרות הבאות עבור ההפעלה ולאחר מכן הקש/י על ״התחל״:

ביטול פקדי אפליקציה ואזורים של מסך האפליקציה: הקף/י בעיגול או במלבן כל אזור במסך שברצונך לבטל. גרור/י את המסיכה למיקום הרצוי או השתמש/י בידיות כדי לשנות את גודלה.

אפשר/י שימוש בכפתור הצד או כפתור ״מצב שינה״ (בהתאם לדגם שברשותך) או כפתורי עוצמת השמע: הקש/י על ״אפשרויות״.

מניעת מעבר של ה‑iPhone ממצב לאורך למצב לרוחב או מניעת תגובה לכל תנועה אחרת: הקש/י על ״אפשרויות״ וכבה/י את המאפיין ״תנועה״.

מניעת הקלדה: הקש/י על ״אפשרויות״ וכבה/י את המאפיין ״מקלדות״.

התעלמות מכל הנגיעות במסך: הקש/י על ״אפשרויות״ וכבה/י את המאפיין Touch.

הגדרה של מגבלת זמן להפעלה: הקש/י על ״אפשרויות״ וכבה/י את המאפיין ״הגבלת זמן״.

סיום הפעלה:  

ב‑iPhone X: לחץ/י פעמיים על כפתור הצד ולאחר מכן בטל/י את הנעילה באמצעות Face ID (אם מופעל). לחלופין, לחץ/י שלוש פעמים על כפתור הצד ולאחר מכן הקש/י את קוד הגישה עבור ״גישה מודרכת״.

בדגמים אחרים: לחץ/י פעמיים על כפתור ה״בית״ ולאחר מכן בטל/י את הנעילה באמצעות Touch ID (אם מופעל). לחלופין, לחץ/י שלוש פעמים על כפתור הצד ולאחר מכן הקש/י את קוד הגישה עבור ״גישה מודרכת״.https://youtu.be/3u0ZNjz-bw4

כתיבת תגובה